Kategorie

Akce

Aktuálně nejsou žádné akce

Zajímá Vás jak se podlaha klade na různé podklady a jak dosáhnout co nejlepšího výsledku? Klikně zde.

Doprava a platba

Předpis je určen pro kladení dílců UNIDECO.
Vysoce kvalitní dílce mají charakter luxusní podlahové krytiny.
Vzhledem a životností splňují nejpřísnější měřítka hodnocení.
Dílce UNIDECO v České Republice dodáváme o rozměrech 184mm x 950mm,
se vzory imitující přírodní materiály.
Podlahová celková tloušťka 2,0 mm
tloušťka užitné vr stvy 0,3 mm
klasifikace tř. 23, 31
koeficient tepelné vodiv osti 0,17 W.m-1.K-1
tepelný odpor 0,012 m2.K.W-1
útlum kročejového hluku 7 dB
ROZMĚR (mm) 184mm x 950mm
KUSŮ V KARTONU  28ks

MNOŽSTVÍ V KA RTONU (m2)  4,89

HMOTNOST KARTONU (kg) 18,21

 

Pokládka na podklady vybavené systémem podlahového topení

Před pokládkou vinylových podlahovin musí být proveden jeho náběh, aby se zajistilo dostatečné
vysušení a roztažnosti podlahy. Aby se předešlo funkčním problémům, je nutné dodržovat všechny normy a předpisy udávané výrobcem
systému vytápění.
U potěrů do tloušťky 70 mm s topnou trubkou uprostřed vrstvy
se teplota topného média zvyšuje o 10 °C/den do dosažení teploty
(45 ± 5) °C a ta se udržuje po dobu 12 dní. Následně se teplota
topného média snižuje o 10 °C/den na teplotu před začátkem
náběhového cyklu topného systému. Po poklesu teploty na 15 °C
se provede druhý ohřev do dosažení maximální teploty 

 

smesi


a následně změřena zbytková vlhkost. O průběhu topné zkoušky
musí být vystaven protokol podepsaný zainteresovanými stranami,
který zadavatel předloží před započetím pokládky podlahoviny.
K odběru vzorků pro měření musí být při kladení topných trubek
označena odběrná místa. Maximální přípustná zbytková vlhkost
je 1,8 % CM pro cementové a 0,3 % CM pro anhydritové potěry.
Není-li dosaženo přípustné zbytkové vlhkosti je nutno topit dále na
teplotu média (45 ± 5) °C. Ohřívaný potěr nesmí být zakryt žádnými
stavebními nebo jinými materiály. Při ohřívání potěru je nutno v
pravidelných intervalech krátkodobě větrat.
Pokládání provést ihned po dosažení přípustné zbytkové vlhkosti.
Pokud mezi zkouškou vlhkosti a pokládkou uplynulo více než 7
dnů, nebo v této době proběhly mokré procesy (malování atp.),
doporučujeme provést nové měření vlhkosti CM přístrojem.
Při pokládce doporučujeme udržovat teplotu povrchu cca 18 °C
a musí být držena na této úrovni (do vytvrzení lepidla). Dřívější
spuštění systému podlahového vytápění může způsobit odpaření
zbytkové vlhkosti v lepidle a být příčinou vzniku boulí v podlahovině.
Po celou dobu odstavení podlahového vytápění musí
být zajištěno náhradní řešení, které zajistí optimální teplotu pro
pokládku podlahové krytiny.
> 3 dny po pokládce musí být teplota systému zvyšována postupně,
maximálně však na teplotu povrchu podkladu 28 °C.
> Musí být použita lepidla vhodná pro podlahové vytápění.
> Podlahu můžeme provozně zatěžovat po vytvrzení lepidla.


Akce

Aktuálně nejsou žádné akceKošík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně

Doprava a platba